Naše cíle

  • všeobecná edukace a popularizace Betaglukanů a jejich pozitivních účinků
  • výměna informací o Betaglukanech mezi odbornou i laickou veřejností
  • podpora dalšího výzkumu Betaglukanů, šíření pravdivých informací o jeho výsledcích
  • hledání nových cest použití Betaglukanů v humánní, veterinární i rostlinné sféře
  • spolupráce mezi členy společnosti a ostatními partnery
  • zvyšování povědomí o Betaglukanech po celém světě